Treść strony

Inny Świat: Nadzieja? Rozpacz? 14 - 18 września 2021

Jak żyć w czasach zamętu, kiedy runęły dawne narracje, a w ich miejsce nie powstały jak dotąd żadne nowe? A jedyną stałą jest zmienność?

Globalne procesy stały się zbyt skomplikowane, by mógł je zrozumieć pojedynczy człowiek. Skąd zatem mamy wiedzieć, co jest prawdą o świecie? Jak nie paść ofiarą propagandy i dezinformacji?

Ludzkość traci wiarę w narrację liberalną, która przez ostatnie dekady dominowała w globalnej polityce, właśnie w chwili, gdy połączenie biotechnologii i technologii informacyjnej, stawia przed nami największe wyzwanie, jakie kiedykolwiek ludzkość spotkała na swej drodze.

Połączenie technologii informacyjnej i biotechnologii zagraża podstawowym współczesnym wartościom: wolności i równości.

Z chwilą, gdy technika umożliwia nam konstruowanie ciał, mózgów i umysłów, nie możemy być pewni już niczego – także rzeczy, które dotychczas wydawały się trwałe i odwieczne.

Jak możemy przygotować samych siebie i swoje dzieci do życia w świecie, które cechują  tak niespodziewane przemiany i tak radykalna niepewność?