Treść strony

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „KATAPETASMA” – „Liturgia prawosławna”

Ośmiu mężczyzn ubranych w czarne sutanny stoi przed ruinami świątyni

PROGRAM MĘSKIEGO ZESPOŁU MUZYKI CERKIEWNEJ „KATAPETASMA”

– „Przyjdźcie pokłońmy się” – monodyczny śpiew tradycji kijowskiej.
– Psalm 103 – muzyka N. Boczkało.
– Psalm 140 – ton 2, melodia kijowska.
– Stychera do św. Onufrego – Irmologion Jabłeczyński XVIII wiek.
– Dogmatyk – ton 5, melodia bizantyjska.
– Pogodna Światłości – muzyka S. Trubaczow.
– Zdrowaś Mario – muzyka A. Kastorski.

– Z nami Bóg – monodia kijowska.
– Nikt to przybiega do Ciebie – Irmologion Supraski XVII wiek
– Niech się wypełni modlitwa moja – Irmologion Supraski XVI-XVII wiek.
– Teraz siły niebiańskie – muzyka G. Lwowski

– Psalm 134 – liniowy śpiew Rusi z XVII wieku.
– Błagosłowiony jesteś Panie – śpiew monodii kijowskiej.
– Kondakion Bożego Narodzenia – muzyka S. Trubaczow.
– Magnificat – melodia monasteru w Jabłecznej.
– Fotagogikon do św. Onufrego – muzyka Ł. Hajduczenia.

– Jednorodzony Synu – muzyka. M. Dylecki.
– Pieśń Cherubinów – muzyka S. Trubaczow.
– Godnym to jest – muzyka M. Mormyl.
– Błogosławieni których wybrałeś Panie – muzyka G. Lwowski.
– Chrystus powstał z martwych – melodie: bizantyjska, gruzińska, kijowska.