Treść strony

PRZE-POWIADANIE: dr Michał Klinger SENS TWÓRCZOŚCI

Prowadzenie: dr Michał Klinger

To wydarzenie zakończyło się 12 październik 2018

Scena Atanazego Bazakbala - Kawiarnia Witkacy
czarno biały portret prof. Michała Klingera. Mężczyzna w jasnej koszuli i czarnej czapce odwrócony profilem pokazany od klatki piersiowej w górę.

dr Michał Klinger – (ur. 1946) teolog prawosławny i b. dyplomata. Wykładał na katedrze Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. B. profesor w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Pracował na Fakultecie Teologicznym w Tybindze, na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim oraz w Akademii Teatralnej; występował na sympozjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. we Francji, Szwajcarii, Belgii, USA, Rosji, Gruzji, Izraelu).

Opublikował prace z dziedzin biblistyki, teologicznej hermeneutyki kultury, myśli religijnej i ekumenizmu, m.in.: Tajemnica Kaina, Teatr a liturgia, Symbol w teologii, Kościół w dialogu ekumenicznym a dialog chrześcijańsko – żydowski, The Call Stories of John 1 and 21, Strażnik wrót – o „Dekalogu” Kieślowskiego, Wieczna pamięć – eschatologiczny wymiar pamięci, Sztuka a zło, Rola liturgii w prawosławiu, O cierpieniu ostatecznym, Ślady Pisma u T. Różewicza, Nieobecna obecność – o nowej funkcji znaku, Drugie przyjście – problem upadku dziejów, Biblijna definicja oraz tajemnica ojczyzny, Ikona – tajemnica ciała, Włosy i łzy – tajemnica jawnogrzesznicy.

Działał na rzecz pojednania polskich mniejszości wyznaniowych i narodowych oraz ich integracji europejskiej. Był jednym z inicjatorów dialogu chrześcijańsko – żydowskiego w Polsce. Pełnił liczne misje w polskiej dyplomacji (1990-2013).