Treść strony

PRZE-POWIADANIE: dr Rafał Czekaj (UMCS) KATEGORIA „TWÓRCZOŚCI” WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE ARTYSTYCZNEJ

To wydarzenie zakończyło się 16 październik 2018

Scena Atanazego Bazakbala - Kawiarnia Witkacy

dr Rafał Czekaj – absolwent europeistycznych studiów filozoficzno-historycznych i filozofii. Od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Estetyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor książki „Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna” (2013). W pracy badawczej zajmuje się filozofią sztuki i społecznymi kontekstami praktyk artystycznych.

„W trakcie spotkania zaprezentuję kilka przykładów współczesnych praktyk artystycznych niedających się sprowadzić do wytwarzania obiektów artystycznych. W polu sztuki często podejmuje się dzisiaj działania zorientowane na efekty pozaartystyczne. Jeśli w ogóle pojawia się to, co tradycyjnie nazywano „dziełem sztuki”, to odgrywa ono rolę co najwyżej narzędziową – jest środkiem do celów lokowanych poza polem sztuki. Jeśli tak pracujących artystów nadal mamy nazywać twórcami, to należy zapytać o faktyczny produkt ich działania. Co właściwie wytwarzają artyści, którzy rezygnują z dzieła sztuki, jako centralnego i wyjątkowego obiektu?”