Treść strony

Prze-powiadanie: ŁUKASZ KAMIEŃSKI – Algorytm a człowieczeństwo

Czarno-biały portret politologa Łukasza Kamieńskiego. Mężczyzna pokazany od pasa w górę w ciemnym płaszczu i krawacie. W tle rozmyte sukiennice.

Łukasz Kamieński (ur. 1976) – politolog, pracuje na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent UJ i London School of Economics. Zajmuje się głównie przyszłością wojny, nowymi technologiami militarnymi, biotechnologicznym udoskonalaniem żołnierza, zwłaszcza w kontekście USA. Ważnym aspektem jego rozważań są społeczne i etyczne konsekwencje rozwoju nowych technologii wojskowych. Autor książek Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku (2014), Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy (2012,  wydanej w językach angielskim, hiszpańskim, włoskim i francuskim w 2016 i 2017)Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych (2009) oraz Mimowolne cyborgi. Mózg i wojna przyszłości (2022).