Treść strony

PRZE-POWIADANIE: „Melancholia po duńsku: Kierkegaard i Andersen”

Prowadzenie: Bogusława Sochańska, prof. Jacek Prokopski
Foyer Sceny Witkacego

Bogusława SochańskaBogusława Sochańska – tłumaczka, autorka tekstów krytycznoliterackich i esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze. Absolwentka filologii duńskiej na UAM, gdzie w latach 1980-1995 wykładała w Katedrze Skandynawistyki m.in. historię literatury duńskiej i translatologię. Za najważniejsze w swoim dorobku uważa przekłady twórczości H.Ch. Andersena. Za pełne wydanie Baśni i opowieści, t. 1-3 (2006) otrzymała duńską Nagrodę im. H. Ch. Andersena. Za Andersen. Dzienniki 1825-1875 w jej wyborze, przekładzie i opracowaniu (2014) nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015 w kategorii Przekład. W 2016 nominowana do Nagrody Europejski Poeta Wolności jako tłumaczka tomu wierszy Yahyi Hassana. Wprowadziła do kultury polskiej prozę i poezję Janiny Katz oraz poezję wybitnej duńskiej poetki Inger Christensen (za przekład tomu alfabet nominowana do Nagrody Literackiej GDYNIA 2019), tłumaczyła ponadto m.in. utwory Stiga Dalagera, Knuda Romera, Astrid Saalbach, Susanne Brøgger, Pieta Heina, Marianne Larsen, Petera Laugesena, Henrika Nordbrandta, Pii Tafdrup. Jest laureatką Duńskiej Nagrody dla Tłumacza Literackiego 2014.

Jacek Aleksander ProkopskiJacek Aleksander Prokopski – dr hab. prof. uczelni, filozof, znawca egzystencjalizmu, kierkegaardolog, teolog, tłumacz, eseista, profesor w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Etyki Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Piastuje godność stałego gościa-rezydenta ds. filozofii w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. Autor prac na temat filozofii egzystencjalnej, S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegla, a także autor przekładów S. Kierkegaarda, L. Szestowa, J. Wahla, P.P. Rohdego, W. Lowriego, P. Tillicha. Autor artykułów w czołowych periodykach filozoficznych, teologicznych i literackich oraz dziełach zbiorowych, między innymi: „Aktualność Kierkegaarda”, „Filozof na scenie”, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, „Heksis”, „Karto-Teka Gdańska”, „Kronos”, „Kwartalnik Filozoficzny UJ”, „Logos i E thos”, „Miłość i samotność”, „Myśl Protestancka”, „Nowa Krytyka”, „Odra”, „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, „Przegląd Filozoficzny”, „Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe”, „Topos”, „W kręgu Kierkegaarda”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Zeszyty Naukowe KUL ”. Obszary badań: antropologia filozoficzna i teologiczna, egzystencjalizm, etyka, filozofia religii, filozofia sztuki, personalizm, teologia fundamentalna, życie i myśl Sørena Kierkegaarda.