Treść strony

PRZE-POWIADANIE: NIEŚWIADOME NA SCENIE. WITKACY I PSYCHOANALIZA „Istotny stan duszy” – według starego Witkiewicza i Freudowskie nieświadome

Prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Dybel
Spotkanie z udziałem: Jadwigi Koźmińskiej-Kiniorskiej oraz Justyny Rutkowskiej
Scena Atanazego Bazakbala - Kawiarnia Witkacy
zdjęcie portretowe profesora PAwła Dybla

Głównym celem spotkania będzie wydobycie zasadniczej różnicy w podejściu do kwestii psychologii twórczej w ujęciu Witkiewicza-ojca oraz Witkacego. Profesor Paweł Dybel stawia tezę, że ta różnica bierze się nie tylko z inspirowania się przez Witkacego nurtami awangardowymi, ale ma swoje korzenie w jego fascynacji teorią Freuda, której założenia poznał w trakcie rocznej terapii u Karola de Beauraine’a. Stąd wzięło się jego zainteresowanie marzeniami sennymi oraz przekonanie, że istotną pozytywną rolę w procesie twórczym odgrywają różne „węzłowiska” (kompleksy) i sprzeczności w duszy artysty, które są dla niego źródłem inspiracji.

prof. dr hab. Paweł Dybel

– filozof, literaturoznawca, autor książek. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm). Kierownik projektu NPRH na temat dziejów psychoanalizy w Polsce. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, the Mellon Foundation, The British Academy, the Kosciuszko Foundation i innych. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem.

Autor książek (wybór): Granice rozumienia. O hermeneutyce H.G.Gadamera, Kraków 2004; Okruchy psychoanalizy, Kraków 2009; Psychoanalytische Brocken, Würzburg 2016; Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz I psychoanaliza, Kraków 2017; Psychoanalysis – the Promised Land? Berlin – New York – Oxford 2019; Ziemscy, słowni, cieleśni. O poezji współczesnej, Mikołów 2019; Nieświadome na scenie. Witkacy I psychoanaliza, Kraków 2020; Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie, Kraków 2020.

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

– psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener. Trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Nr 177, Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 42, Superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 39.
Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Indywidualnie pracuje głównie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych.
Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu psychologicznego „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Jest członkiem Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

mgr Justyna Rutkowska

– psychoterapeuta, psycholog, trener kadr medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Posiada specjalność kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii oraz 2-letni fakultet terapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła także roczny kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, jak również podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii oraz podyplomowe kursy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wiele lat pracowała w kontakcie z pacjentem hospicyjno-paliatywnym oraz onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie. Jest dyrektorem VERSO Instytutu Psychoterapii i Zdrowia.