Treść strony

Wernisaż wystawy prywatnej kolekcji prac Salvadora Dali – Boska Komedia

Po dużym sukcesie wystawy na Łotwie, Litwie i Słowacji, portfolio La Divine Comédie (Boska Komedia) autorstwa Salvadora Dali zagościło tym razem do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. Wystawa ta jest realizowana w partnerstwie z Kolekcją Kessaouri. Wystawa składa się ze 104 oryginalnych prac: 100 oryginalnych drzeworytów sztorcowych oraz 4 oryginalnych sitodruków na jedwabiu jednego z największych mistrzów naszych czasów, a dostępna będzie dla widzów od 20/09/2019 do 13/10/2019.

Za realizację i organizację wystawy odpowiada Art Expo SIA we współpracy z Teatrem im. St. I. Witkiewicza.

Boska komedia (La Divina Commedia)

Jedno z najważniejszych dzieł światowego dziedzictwa kultury, najbardziej znany i ceniony poemat europejskiej literatury. Dzieło włoskiego poety Dantego Alighieri, napisane w latach 1308 – 1321, jest całościowym obrazem ówczesnego świata, jego myśli filozoficznej, historycznej i teologicznej. Jak każde arcydzieło było zwiastunem przyszłości i zapowiadało nowożytność. Od pierwszego wydania Komedia – nazwana przez potomnych Boską, wywierała wpływ na artystów, ludzi nauki, kultury i tak pozostało do dzisiaj.
„Salvador Dali – Boska Komedia”. Wystawa oryginalnych prac z Kolekcji Kessaouri prezentuje ponad 100 dzieł artysty. Jest to cykl grafik powstałych z ilustracji jakie w latach 50. XX wieku wykonał Dali, na zlecenie Libreria dello Stato in Roma do jubileuszowego wydania „Boskiej komedii” z okazji 700. rocznicy urodzin jej autora. Namalował 100 ilustracji w technice akwareli, po jednej wstępnej i 33 do każdej części poematu: Piekła, Czyśćca i Raju. Powstały prace uważane za jedno z najwybitniejszych osiągnięć artysty. Pomimo wycofania się Włochów z umowy (powierzyli oni wykonanie zlecenia rodakowi) Dali ukończył dzieło. Akwarele były prezentowane w Rzymie i Paryżu. Prawa do nich wykupił w 1959 Les Heures Claires. Zostały następnie przez malarza i dwóch znakomitych drzeworytników (Raymond Jacquet i Jean Taricco) przeniesione w technikę drzeworytu. Aby przystosować je do kolorowego druku, zrobiono specjalne matryce z drzewa bukszpanowego po 30 lub 40 do każdej, w sumie wykonano ich 3,5 tysiąca. Ostatecznie zostały wydane we Francji, na ekskluzywnym papierze BFK – Rives.
Poprzednimi właścicielami prac, należących obecnie do rodziny Kessaouri, była Marina Vlady – gwiazda kina i Włodzimierz Wysocki – legendarny rosyjski pieśniarz.

Żeby zrozumieć Dalego, musimy przyjąć podstawową zasadę, że był on artystą – intelektualistą. Jego prace służą głównie zilustrowaniu teorii oraz idei. Ważne było dla niego pokazanie nie tego co widzimy, ale co czujemy i myślimy, czasami nawet sobie tego nie uświadamiając.

Celem wystawy jest ułatwienie widzowi odbioru i zrozumienia jak Dali materializował swoje poglądy dzięki swojemu charakterystycznemu językowi artystycznemu w formie obrazów, które często przyjmują nieuchwytny wygląd, ale wyraźnie oddziałują na widza. Wystawiane prace świetnie pokazują kreatywną stronę wyobraźni Dalego.

Foto. Kronos Media