Treść strony

Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne vol. 4 KONIEC WIEKU 5-10.10.1991

IV ZPA – w odróżnieniu od poprzednich edycji, poświęconych St. I. Witkiewiczowi i były okazją do propagowania jego twórczości poprzez refleksję teoretyczną, teatr, film, sztuki piękne – próbowały rozpoznać sytuacje przełomu kulturowego, oddzielić zjawiska przemijające od wartości fundamentalnych, domagających się przeniesienia w nowy wiek. Postawionych zostało wówczas kilka istotnych pytań – o początek naszej współczesności i śmierć XX wieku; o nadchodzący czas, o nową erę, o nowego człowieka, nowego bohatera – kim jest aktor w Teatrze Witkacego; kim jest bohater przedstawień Teatru Witkacego?