Treść strony

Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne vol. 7 Kim (czym) jest człowiek? 23-28.09.2017

Czy da się odpowiedzieć na pytanie: Czym – lub może – Kim jest człowiek?

Jeśli w ogóle istnieje odpowiedź, to kto mógłby ją sformułować?

Choć jesteśmy w pewnym sensie rzeczami, maszynami i zwierzętami, nikt z nas nie zechce zredukować siebie do takiego opisu…

Wydaje się – pisze Abraham Joshua Heschel (rabin, naukowiec, filozof i pisarz, mówca i poeta, nauczyciel i działacz społeczny – Abraham Joshua Heschel – ur. w 1907 roku w Warszawie w rodzinie chasydów – zmarł w 1972 roku. Pisał książki w jidysz, po hebrajsku, po niemiecku i po angielsku. Autor m.in.: „Człowiek nie jest sam”, „Bóg szukający człowieka”, „Człowiek szukający Boga: szkice o modlitwie i symbolach”. Organizował akcje przeciw wojnie w Wietnamie, wspierał Martina Luthera Kinga, działał na rzecz wolności Żydów w Związku Radzieckim. Odegrał istotną rolę w przygotowaniu Deklaracji „Nostra Aetate” wydanej przez Sobór Watykański II) – wydaje się – pisze Heschel – „że dziś poszukujemy dowodu na istnienie człowieka”. Co ważniejsze, chodzi nie o sam ludzki byt, ale o jego sens.

Kim jest więc człowiek? Heschel mówi „tajemnica bytu ludzkiego nie tkwi w tym, czym on jest, lecz w tym, czym jest w stanie być” (prof. Stanisław Krajewski – autor wstępu do ksiązki „Kim jest człowiek” A. J. Heschela).