Treść strony

ROZMOWY ISTOTNE – „Europa Środkowa jako miedza” – dr hab. Marcin Dębicki

Mężczyzna w koszuli w kratę stoi po prawej stronie na tle tatrzańskich jezior.

Marcin Dębicki, dr hab., adiunkt w Zakładzie Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się społecznym obliczem Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich sąsiedztw, w tym pograniczy; zagadnieniom tym poświęcił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka esejów; autor monografii Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy (2010), Postawy Polaków wobec Litwy i Litwinów na przykładzie wrocławian (2016, wraz z Julitą Makaro), a także Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej (2017, wraz z Martą Cobel-Tokarską); wraz z Julitą Makaro jest współorganizatorem cyklu konferencji naukowych i współredaktorem tomów Sąsiedztwa III RP – z Litwą (2012), Czechami (2013), Ukrainą (2015), Rosją (2016), Słowacją (2017) i Białorusią (tom w przygotowaniu). Szczegółowymi kategoriami, po które sięga w swych publikacjach, są: kwestie narodowościowe, wzajemne postrzeganie (na przykład stereotypy), turystyka, życie codzienne, literatura – a wszystkie one w nawiązaniu do uwarunkowań historycznych. Rozważania teoretyczne chętnie poszerza o obserwacje własne z rzeczywistości państw Europy Środkowo-Wschodniej.