Treść strony

Rozmowy Istotne – „POMIĘDZY” – Iwan Wyrypajew

Portret Iwana Wyrypajewa. Mężczyzna w granatowej marynarce siedzi na widowni teatralnej. W tle czerwone siedzenia teatralne.

Iwan Wyrypajew

polski aktor, reżyser i dramatopisarz rosyjskiego pochodzenia. Absolwent wydziału aktorskiego Irkuckiej Szkoły Teatralnej. Studiował także reżyserię w Instytucie Teatralnym im. B. Szczukina w Moskwie.

W 1998 założył w Irkucku teatr studyjny Przestrzeń Gry, który został zlikwidowany z powodu trudności finansowych i nieprzychylności władz. Aktor przeniósł się do Moskwy i od 2001 współpracuje w moskiewskim Teatr.doc. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu dramat Sny. Laureat nagrody Paszport „Polityki” za 2012 w kategorii „Teatr”.

W maju 2022 poinformował, że uzyskał polskie obywatelstwo. Wniosek o nadanie złożył jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Złożył też wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa rosyjskiego, jednakże ze względu na biurokrację, nie udało mu się zakończyć sprawy. W maju 2023 został zaocznie skazany przez sąd w Moskwie za „szerzenie fałszywych informacji na temat armii rosyjskiej”.